Adab-adab bersetubuh suami isteri

Pernikahan bukan hanya bertujuan untuk menghalalkan persetubuhan semata-mata bahkan dalam setiap aspek kehidupan dan tanggungjawab serta peranan masing-masing dalam berumahtangga perlu dititikberatkan. Setiap perkara yang ingin dilakukan mengikut adab adalah untuk keharmonian dan kesejahteraan suami isteri serta keluarga di dunia dan akhirat. Adab-adab dalam melakukan jimak ini perlu diketahui oleh suami isteri yang baru berkahwin. Namun ini juga baik diamalkan oleh pasangan yang telah lama berumahtangga.

Adab-adab bersetubuh suami isteri

Cinta yang tumbuh di antara suami isteri kerana iman adalah bahtera terbaik untuk berjaya dalam mengarungi samudera kehidupan di dunia dan akhirat. Demikianlah cinta antara Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah, serta cinta Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahrah. Itulah mengapa Islam sebagai sebuah peradaban memandang cinta sebagai perkara utama.

Tidak salah jika kemudian muncul ungkapan bahawa, peradaban juga dimulai dari ranjang. Kerana Islam sebagai agama tidak melewatkan satu perkara pun dalam kehidupan ini, melainkan telah mengaturnya dengan sedemikian rupa, termasuk dalam perkara bercinta.

Bahkan jauh sebelum ke ranjang, setiap Muslim harus benar-benar teliti, cermat, dan cerdas dalam menentukan siapa pasangan yang tepat dalam kehidupannya, sehingga semakin kukuh keimanan, semakin kuat ketakwaan dan semakin menggelora ketaatan dalam menapaki jalan kebenaran. Inilah cinta yang benar.

Rasulullah saw menjelaskan bahawa ada empat syarat utama untuk melihat calon pasangan. Mulai dari kecantikan, keturunan (nasab), kekayaan, hingga keyakinan (agama). Dan, dari semua kriteria itu, keyakinan (agama) adalah yang utama harus diutamakan.

Wanita itu dinikahi kerana empat hal: kerana harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Tuntunan Nabi dalam Bercinta
Maka tidak hairan jika Rasulullah saw memberi petunjuk yang sangat sempurna berkaitan urusan cinta ini, sehingga tidak saja mendatangkan kenikmatan ragawi, tetapi juga menyihatkan jiwa dan mententeramkan hati.

Pertama, ciptakanlah suasana rumah yang romantis. Suasana rumah yang membuat suami seronok di dalam rumah. Dan, selalu siap bercinta dengan pasangan setiap kehendak untuk hajat terindah kehidupan dunia itu muncul dari suami (pasangan). Para lelaki sering lalai urusan romantisme ini. Padahal banyak wanita suka dengan suasana romantis.

Kedua, jangan suka menunda dan menolak.  Nabi yang melarang seorang isteri menolak ajakan suami. Umumnya lelaki agresif sedang wanita pemalu.  Dalam sebuah hadits dituturkan, Rasulullah bersabda: 

Jika seorang istri dipanggil oleh suaminya kerana hajat biologisnya, maka hendaknya segera datang, meski dirinya sedang sibuk.” (HR Turmudzi).

Dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Umar, Rasulullah bersabda: “Allah melaknat wanita yang menunda-nunda, iaitu seorang isteri ketika diajak suaminya ke tempat tidur, tetapi ia berkata, ‘nanti dulu’, sehingga suaminya tidur sendirian.” (HR Khatib).

Dalam hadis lain dituturkan: “Jika suami mengajak tidur isterinya, lalu sang isteri menolak, yang menyebabkan sang suami marah kepadanya, maka malaikat akan melaknat isteri tersebut sampai pagi tiba.” (HR Bukhari dan Muslim).

Bagi mereka yang terserang virus feminisme, mungkin makna hadits itu boleh diselewengkan. Tetapi, jika kita kaji lebih dalam, sebenarnya hadits itu mengajak para isteri untuk mampu menciptakan suasana rumahtangga yang hangat penuh gelora cinta. Dengan kata lain, isteri harus mempersiapkan segalanya demi kenikmatan bercinta bersama suami. Dan, isteri yang cerdas, tidak akan pernah menemui suaminya dalam keadaan terpaksa, tetapi menyerahkan diri dengan sepenuh hati. Dengan cara seperti itu, insyaallah, kehidupan rumah tangga akan bahagia selamanya.

Ketiga, mengatur waktu. Suami juga jangan hingga salah faham. Hadits di atas tidak bererti suami punya hak memaksa. Suami juga harus tahu diri, apakah para isteri dalam keadaan kepenatan setelah bekerja seharian di rumah atau tidak. Maka sebaiknya masalah ini saling memahami.  Suami isteri  sebaiknya bijak mengatur waktu, sehingga aktiviti bercinta dapat terlaksana sesuai dengan yang seharusnya.Jadi, berusahalah untuk pandai mengatur waktu, sehingga terciptalah keharmonian rumahtangga.

Keempat, bercintalah sesuai tuntunan Nabi. Proses bercinta adalah sebahagian dari iman, maka perlaksanaannya pun harus sesuai tuntunan Nabi. Tidak boleh keluar dari batasan yang telah ditetapkan oleh Islam. Sebab bercinta (making love) bukan sekadar pemuasan diri, tetapi juga proses persiapan melahirkan generasi rabbani. Oleh kerana itu, aktiviti bercinta dan bersetubuh harus juga kerana Allah swt dan diniatkan kerana ibadah, bukan sekedar kesenangan biologis semata.

Kelima, pada tempat yang benar secara syariat.  Mendatangi isteri pada tempatnya (farji) bukan yang lain (dubur/anal). Jika sampai hal itu terjadi, maka baginya laknat oleh Allah swt. Rasulullah bersabda,

Allah tidak akan melihat orang yang menyetubuhi seorang laki-laki atau isterinya pada bahagian dubur.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).

Itulah mengapa Islam tidak mengenal konsep homo-seksual atau lesbianisme. Kerana alat kelamin manusia diciptakan oleh-Nya bukan semata untuk memuaskan keinginan, tetapi juga melahirkan generasi. Jadi, aktiviti persetubuhan yang tidak sesuai syariat Islam adalah haram.

Akan tetapi Islam memberi kebebasan suami isteri dalam melakukan hubungan intim berkait dengan gaya yang dipilih. Hal ini Allah tegaskan dengan sebuah ilustrasi yang sangat jelas, berkait bagaimana gaya suami bertemu isteri.

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (QS. Al-baqarah [2]: 223).

Ibn Katsir dalam tafsir ayat tersebut juga mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.
Isteri-isteri kalian adalah (seperti) ladang tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah ladang tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki”.

Bahkan lebih tegas Rasulullah saw juga pernah bersabda, “Datangilah mereka dengan cara bagaimanapun selama masih pada kemaluan.” (HR. Ahmad).

Keenam, bersih dan berhias diri seindah/sewangi mungkin. Sudah fitrah manusia suka melihat yang indah dan mencium yang harum. Oleh kerana itu, Islam mengajarkan agar suami isteri untuk suci, bersih dan berhias diri sebelum melakukan jima’. Dengan cara seperti itu, maka hasrat cinta akan tetap terjaga, sehingga terciptalah keharmonisan rumahtangga yang luar biasa. Rasulullah mengingatkan kepada para suami, agar tidak menyetubuhi isteri mereka dalam keadaan nifas dan haid.

Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang bersenggama dengan wanita yang sedang haid, atau menyetubuhi wanita dari dubur (lubang anus)-nya, atau mendatangi paranormal (ahli tenung), dan mempercayai ramalannya, Maka sejatinya ia telah kufur (ingkar) dengan apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad.”  (HR Abu Daud).

Ketujuh, kemesraan dan rayuan. Bahkan, suami dan isteri boleh bermesra-mesraan ketika sang isteri sedang haid, selama tidak dilanjutkan dengan hubungan senggama di antara mereka. Aktiviti bermesra-mesraan ini dalam dunia fiqh biasa disebut dengan istilah istimta’, yang bererti bersenang-senang, berlazat-lazat, atau bernikmat-nikmat. Jadi, awalilah pertemuan bersama suami atau isteri dengan bercumbu rayu.

Banyak para suami melupakan masalah ini. Seolah-oleh yang terpenting hanyalah menunaikan syahwat dan hasrat sesegera mungkin.  Padahal, rayuan dan pemanasan (foreplay) sebelum jima’ memiliki pengaruh yang besar dalam membangkitkan syahwat isteri dan meningkatkan keinginannya untuk berhubungan.

Dari Ibnu Qudamah; ”Dianjurkan (disunahkan) agar seorang suami mencumbu isterinya sebelum melakukan jima’ supaya bangkit syahwat isterinya, dan dia mendapatkan kenikmatan seperti yang dirasakan suaminya. Dan telah diriwayatkan dari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz rahimahullah bahwasanya dia berkata:”Janganlah kamu menjima’ isterimu, kecuali dia (isterimu) telah mendapatkan syahwat seperti yang engkau dapatkan, supaya engkau tidak mendahului dia menyelesaikan jima’nya (maksudnya engkau mendapatkan kenikmatan sedangkan isterimu tidak)”.

Dan termasuk bentuk cumbu rayu adalah berciuman, memainkan bahagian tubuh dan bersentuhan kulit dengan kulit. Rasulullah saw dahului mencium isterinya sebelum jima’. Dan beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada Jabir radhiyallahu ‘anhu ketika dia menikah dengan janda:

“فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك” (رواه الشيخان)، ولمسلم “تضاحكها وتضاحكك”
Kenapa tidak gadis (yang engkau nikahi) sehingga engkau boleh mencumbunya dan dia mencumbumu<em>?” (HR. Biukhari dan Muslim) dan dalam riwayat Muslim:”Engkau bisa mencandainya dan dia mencandaimu?”

Kelapan,  berdoa, ini aktiviti paling penting sebelum berjima’.  Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas dituturkan, Rasulullah bersabda: “Jika salah seorang di antara kalian hendak mencampuri isterinya, maka hendaknya sebelum senggama membaca doa:

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا
“Bismillah, Allahumma jannibnaa asy-syaithan, wa jannib asy-syaithana ma razaqtana” (Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Dan jauhkan syaitan dari apa-apa yang Engkau kurniakan kepada kami (anak keturunan).

Dengan memanjatkan doa, diharapkan anak yang lahir dari buah percintaan boleh menjadi anak yang soleh-solehah dan takwa kepada Allah swt. Dengan berdoa, kata Nabi, “Kemudian dia dikurniai seorang anak, maka syaitan tidak akan memberikan madharat kepadanya selamanya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Sebahagian ulama berpendapat, makna sabda Nabi saw, “Syaitan tidak akan memberikan madharat kepadanya selamanya.” Di antara pendapat itu mengatakan,  dengan berdoa saat jima’ syaitan tidak mampu menguasai anak ini, kerana keberkahan bacaan basmalah. Sehingga mereka termasuk di antara hamba Allah, yang Allah sebut dalam al-Quran, di mana syaitan tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka.

Allah berfirman tentang mereka yang ertinya, “Sesungguhnya, hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, iaitu orang-orang yang sesat.” (QS. al-Hijr: 42). Pendapat lain mengatakan, jika kita berdoa, syaitan tidak boleh ikut bergabung bersama sang suami untuk menyetubuhi isterinya. Sebagaimana riwayat dari Mujahid, beliau mengatakan;

Sesungguhnya, orang yang ber-jima’ dan dia tidak membaca basmalah (doa sebelum jima’), maka syaitan membelit kemaluan orang ini dan berjima’ bersamanya.” Ibnu Hajar mengatakan, “Barangkali, inilah pendapat yang paling mendekati.” (Fatwa al-Islam: Tanya-Jawab, no. 21734)

Kesembilan Berwudhu. Jika suami selesai melakukan hubungan dan ingin mengulanginya lagi,Rasulullah menganjurkan berwudhu terlebih dahulu,  sebagaimana sabdanya:

“إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ [بينهما وضوءا] وفي رواية: وضوءه للصلاة فإنه أنشط في العود ”
Apabila kamu telah selesai mendatangi isterinya dan ingin mengulanginya lagi,maka hendaklah berwuduk di antara keduanya (hubungan seks)” ,dan dalam riwayat lain: Wuduk seperti wuduk solat kerana ianya memberi kecergasan dan mengulanginya lagi”. (HR Imam Muslim (1/171), Ibnu Abi Syaibah)

Dengan demikian, maka akan terciptalah keharmonian suami istri, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Jadi, jangan salah, Islam juga mempunyai aturan tentang cinta dan persetubuhan. Menariknya apa yang Islam syariatkan dalam hubungan suami isteri adalah suatu aturan yang sesuai dengan nurani manusia. Selamat serta hidup sihat dan bahagia, tentu saja, dengan cara Rasulullah saw agar mendapat berkah, terutama anak-anak yang soleh dan solihah.*/Imam Nawawi

Advertisements

About zainura66

Pencinta Alam Semesta
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s